logo Puister Deneke Architecten

deel op Facebook
prijsvraag parkeertoren

zicht op de parkeertoren van het transferium

prijsvraag parkeertoren

Den Bosch

Motto: P2003

'De gemeente 's-Hertogenbosch verwacht dat de mobiliteitsproblematiek in de nabije toekomst dusdanige vormen gaat aannemen dat het huidige vervoersysteem niet meer zal kunnen voldoen aan de vervoervraag. De gemeente zoekt dan ook naar een nieuw vervoersysteem dat aan de vraag naar mobiliteit kan voldoen zonder dat het de grote nadelen of gebreken heeft van de bestaande systemen. Zo'n nieuw vervoersysteem dient te voldoen aan een aantal kenmerken die samengevat worden in het begrip Vraaggestuurd Innovatief Personenvervoer (bron: www.dhv.nl).'

 

Dit initiatief gecombineerd met hoogbouw biedt het volgend concept.

Alle personenauto's en vrachtwagens worden geweerd uit het gebied binnen de ring Den Bosch. Daartoe zijn op de ring van Den Bosch, voorlopig, drie transferia geprojecteerd. Deze bestaan elk uit een dubbele parkeertoren voor personenauto's, een overstapstation voor personen en een overslagstation voor goederenvervoer. De torens zijn circa 350 meter hoog en per locatie goed voor zo'n 15000 parkeerplaatsen. Via een passage met rolpaden is het overstapstation te bereiken, waar gekozen kan worden uit een scala aan individuele, schone, openbare vervoersmogelijkheden. Bijvoorbeeld onbemande geautomatiseerde shuttles op afroep. De torens zijn intern uiteraard voorzien van een computergestuurd intelligent verticaal en horizontaal hogesnelheids autotransportsysteem. De 2 buitenzijdes van de toren zijn bekleed met glazen panelen die elk een elektronisch manipuleerbare lichtgevoelige laag bevatten. De gevels vormen hierdoor een groot beeldscherm dat op uiteenlopende commerciële en culturele wijzen voor en door de stad kan worden ingezet.

Voordeel voor Den Bosch: alle parkeerplaatsen kunnen worden omgezet in groen, dankzij veel efficiƫnter vervoer kan het wegaandeel in straten worden versmald en vereenvoudigd (minder wegmarkeringen, verkeersborden etc.), door het vrijwel ontbreken van motorvoertuigen is er minder vervuiling en zijn er minder verkeersslachtoffers.

Voordeel voor mensen, kippen en varkens: de auto's worden hoog en droog opgeborgen waardoor er op de grond meer en schonere leefruimte overblijft.