logo Puister Deneke Architecten

deel op Facebook
Appartementen Herenwal

de smalle verkaveling is vertaald naar een nieuw gevelbeeld

Appartementen Herenwal

Heerenveen

Gebruiksoppervlakte 13 appartementen: 1693 m²
Gebruiksoppervlakte garageboxen; 180 m²

Voor de Bouwhorst Projectontwikkeling hebben we ontwerpstudie gedaan voor een 13-tal appartementen op een historische locatie in Heerenveen. De locatie maakt deel uit van een gevarieerde aaneengesloten lintbebouwing, die gekenmerkt wordt door een - historisch bepaalde - smalle verkaveling afgewisseld door grotere eenheden van recentere datum.

Randvoorwaarden
Door de afdeling stedebouw van de gemeente Heerenveen is een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden gegeven. Deze zijn: bouwen in de voorgevel rooilijn; een bouwblokdiepte van maximaal 23 meter; een hoogte van deels drie bouwlagen, deels twee lagen met kap; parkeren op eigen terrein.

Ontwerptoelichting
In ons voorstel zijn twee woonkwaliteiten nagestreefd: wonen aan de straat en wonen aan de tuin. Er zijn veel verschillende woningtypes, zoals een woning over drie bouwlagen, maisonettes, en appartementen op een bouwlaag. De woningen liggen rug aan rug of ze lopen van voor- tot achtergevel over de volledige bouwblokdiepte van 23 meter.
In het ontwerp is aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing door het woningtype en daarmee het gevelbeeld af te stemmen op de smalle verkavelingsstructuur. Te onderscheiden zijn zes individuele gevels. De aansluiting naar de belendingen wordt mede vorm gegeven door op de hoeken de derde bouwlaag iets terug te leggen. Verder zijn de buitenruimtes van de appartementen in de tuin of op het dak gesitueerd. Hierdoor blijven de gevels vrij van grote gaten en sluiten zodoende aan op het gave gesloten gevelbeeld dat zo kenmerkend is voor de Herenwal.