logo Puister Deneke Architecten

Bureau

Puister Deneke architecten is opgericht door Jaap Puister en Jack Deneke en is sinds 1998 gevestigd in Haarlem. Wij werken voor de zakelijke en de particuliere markt aan nieuwbouw- en verbouwopdrachten. Tevens maken wij ontwerpen voor restauraties en interieurs en voeren haalbaarheidsstudies uit.

Zekerheid

Wij bieden u de zekerheid dat wij:

  • een jarenlange praktijkervaring hebben,
  • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister,
  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid,
  • alleen opdrachten aannemen die passen bij onze deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit,
  • met u een overeenkomst sluiten waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd,
  • werken op basis van een vaste prijs
  • u absolute vertrouwelijkheid garanderen

Ontwerp

Puister Deneke architecten heeft als passie het maken van fraaie, functionele en spraakmakende ontwerpen voor veeleisende opdrachtgevers. Ontwerpen is voor ons een zoektocht naar de mogelijkheden en kansen van onze architectuur afgestemd op de specifieke opdracht en wensen van de opdrachtgever. Onze ontwerpen ontstaan altijd vanuit de relatie tussen het gebouw, de omgeving en de gebruiker.

Inspiratie

Naast het kritisch volgen van ontwikkelingen in de samenleving, de architectuurproductie, vakbladen, lezingen, excursies en studiereizen putten wij evenzeer inspiratie uit de reacties op ons werk, het programma van eisen of de locatie.

Communicatie

Een goede, open communicatie met onze opdrachtgever vinden wij een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project. Daarbij zien wij ons als onafhankelijk, deskundig adviseur met een eigen verantwoordelijkheid ten dienste van de opdrachtgever.

Maakbaarheid

Bij de vormgevingsstudies wordt door ons, naast tekeningen en 3D-computermodellen, ook gebruik gemaakt van maquettes. In een vroege fase wordt ook de "maakbaarheid" en financiële haalbaarheid getest. Hiervoor worden, afhankelijk van de aard van het werk, soms al in de ontwerpfase details gemaakt en wordt contact gezocht met fabrikanten en leveranciers.

Samenwerking

Wij werken, afhankelijk van de grootte van een werk samen met diverse adviseurs, waaronder (advies-) bureau’s, zoals ABT, Pieters Bouwtechniek en Premark advies en architectuur. Ook het werken in een bouwteam behoort tot de mogelijkheden.

Biografie Jaap Puister

Jaap Puister (1966) is in 1990 afgestudeerd als architectonisch vormgever aan Kunstacademie Minerva te Groningen en in 1991 als architectuurhistoricus aan de Rijks Universiteit Groningen. Jaap heeft gewerkt bij Ruimtelijke Ordening te Amsterdam en was in 1996 mede-oprichter van de architectenmaatschap TARRA te Diemen en in 1998 mede-oprichter van Puister Deneke architecten.

Biografie Jack Deneke

Jack Deneke (1955) is in 1993 als architect afgestudeerd aan de academie voor bouwkunst te Maastricht en werkzaam geweest bij diverse architectenbureaus waaronder Snelders te Maastricht en de Architekten Cie. te Amsterdam. Van 1998 tot 2022 was Jack parttime docent aan de Hogeschool Tilburg en mede-oprichter van Puister Deneke architecten.