logo Puister Deneke Architecten

kindcentrum de Torteltuin

Heerenveen

Bruto vloeroppervlak: 1218 m²
Bruto inhoud: 4141 m³

Een bestaand kantoor­pand in het hart van Heerenveen is door ons heront­worpen tot kindcen­trum. Op de begane grond is een kinderdag­verblijf met 4 groepen en een verloskundigen­praktijk gerealiseerd. De eerste verdieping is ingericht voor bui­tenschoolse opvang. Het pand staat op een ruime kavel. Aan de zuidkant is een grote tuin aangelegd door de firma Donkergroen uit Sneek als buitenspeelruimte voor de kinderen.

Het gebouw is voorzien van een geheel nieuw ventilatiesysteem zodat de een gezond binnen­klimaat gewaarborgd is.

Uitgangspunt bij het ontwerp is dat er een centrale entree is waar alle kinderen binnenko­men, opdat een goed toezicht mogelijk is. De centrale hal is zowel ontmoetingsruimte als speelruimte van waaruit alle groepsruimtes ont­sloten zijn. De groepen van het kinderdag­verblijf op de begane grond zijn per twee geclusterd en delen steeds een keuken en verschoonruimte.

De ruimte voor de ver­loskundigenpraktijk kan in de toekomst desge­wenst als vijfde groep worden ingezet.

De buitenschoolse op­vang maakt gebruik van de ruimtes op de eer­ste verdieping, die zijn ingericht voor diverse activiteiten zoals gym, muziek, knutselen en lezen. In de grote leef­keuken kan gezamen­lijk worden gegeten en gespeeld.