logo Puister Deneke Architecten

Prijsvraag Bouwmij

Leiden

Voor de prijsvraag Bouwmij in  Leiden hebben we een tussenwoning ontworpen voor een fictieve opdrachtgever. Hierna volgt de toelichting van de prijsvraaginzending.

Geachte jury,
Mijn naam is Edward Solo. Ik ben dirigent van het koninklijk concertgebouworkest van Leiden. 10 September j.l. las ik uw advertentie, waarin u te Leiden kavels uitgeeft waarop particulieren hun eigen huis mogen bouwen. Dit spreekt mij zeer aan. Per slot is een woning een tweede huid, waar ik in mijzelf bij mijzelf moet kunnen zijn. Daarom heb ik, in samenwerking met mijn architect, op één van uw kavels mijn eigen woning ontworpen.

Uitgangspunten daarbij zijn, dat ik 's avonds en vooral 's nachts thuis zal zijn. De rest van mijn leven breng ik al musicerend door in de concertzaal. Ik leef alleen en heb dus niet al te veel ruimte nodig. Naast mijn werk heb ik één hobby; mijn AK 250, voor leken: een besteleend, bouwjaar 1970. De auto moe(s)t een centrale plek krijgen in mijn huis.

Uiteraard moet in een leefbare woning ruimte zijn voor een muziekinstrument, in mijn geval een Steinweg vleugel. Gezien mijn beperkte ruimtebehoefte en het beperkte budget is het volbouwen van het gehele kavel een gotspe. Daarom heb ik er voor gekozen slechts het halve kavel te bebouwen. Zo ontstaat er ook ruimte voor mijn AK.

Door een deal, die ik heb gesloten met Burgemeester en wethouders van Leiden, kan ik een deel van het door mij weggelaten bouwvolume toevoegen aan het toegestane bouwvolume. Burgemeester en Wethouders waren er van overtuigd dat mijn voorstel zowel mijn voor- als mijn achterburen veel meer lichttoetreding en uitzicht zal opleveren, dan wanneer ik het toegestane bouwvolume zou realiseren.

Zoals u wellicht heeft opgemerkt wordt in de wand en het plafond van de parkeergarage ten behoeve van de inpassing van het ontwerp een sparing gemaakt. Mijn woning daalt, zogezegd, af tot in de garage. Als ik 's avonds in mijn werkkamer ben, kan ik terloops een blik werpen op het blik van mijn buren, maar bovenal heb ik vanuit mijn gehele woning zicht op mijn teer beminde AK.

Ik hoop dat u uw verhelderend licht wilt laten schijnen over mijn ontwerp (en dat van mijn architect natuurlijk) en ben benieuwd naar uw grootmoedige reactie

Hoogachtend,

De opdrachtgever.